Blog

SOUTĚŽ s Bobem a Bobkem o elektrické autíčko v hodnotě 5.000Kč

Soutěž MaxiVita

Pravidla soutěže „Soutěž o dětské elektrické autíčko v hodnotě 5 000 Kč“.

Česká republika

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín. IČ: 00566632, DIČ: CZ00566632. Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 189.

 1. Soutěžící

Soutěže se může účastnit fyzická i právnická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce.Doručení výhry je možné pouze na území České republiky.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku.

 1. Průběh soutěže

Soutěž se koná v  termínu:od 10.5.2022 do 17.5.2022 prostřednictvím e-shopu, který najdete na webové stránce www.lipoo.cz

Účast v soutěži je podmíněna nákupem soutěžního výrobku. Soutěžními výrobky se rozumí výrobky značky MaxiVita edice Bob a Bobek (dále také jako „soutěžní výrobek“).     

Úkolem soutěžících je nakoupit soutěžní výrobek v minimální hodnotě 250,-Kč, Faktura za soutěžní výrobek se stává soutěžním lístkem, proto je nutné vyplnit všechny přihlašovací údaje. Údaje na soutěžním lístku musí být vyplněny všechny, jinak je soutěžní lístek neplatný.

Za soutěžícího se považuje osoba, která si zakoupila soutěžní výrobek v dané hodnotě a správně vyplnila údaje pro soutěž..

Soutěže se lze zúčastnit opakovaně vždy s každým nákupem soutěžního výrobku v dané hodnotě.

Vyhodnocení soutěže proběhne do tří dnů od ukončení soutěže v místě konání soutěže - Frýdek-Místek, Frýdlantská 770, kde budou shromážděny všechny řádně vyplněné slosovací lístky. Výběr výherce provede určený obchodní zástupce společnosti VITAR, s.r.o. a zástupce firmy PUBLICITA MONDO s.r.o., IČ:27807941, se sídlem Sokola Tůmy 643/16, Ostrava, 709 00 kde soutěž probíhá, a to tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru – dětské elektrické autíčko v hodnotě 5 000 Kč.

 1. Výhra

Soutěžíme o dětské elektrické autíčko v hodnotě 5 000 Kč.

Jméno výherce bude zveřejněno na webové stránce pořadatele soutěže.

Výherce bude kontaktován e-mailem či telefonicky nejpozději do 3 dnů od vylosování výherce. Pokud se pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím
 e-mailu nebo telefonu), výhra přechází na dalšího soutěžícího v pořadí.

V případě, že soutěžící neuvedl platný telefonní kontakt nebo e-mail ztrácí nárok na výhru z důvodu nemožnosti jejího předání.

Výhra bude předána v místě konání soutěže, případně na jiném místě, na kterém se výherce s organizátorem soutěže domluví.

Výherce souhlasí se zpracováním a zveřejněním (zejména webové stránky, sociální sítě a interní časopis) svých osobních údajů – křestní jméno, město, fotografie a se zveřejněním svého jména na fanpage organizátota -a k marketingovým účelům organizátora.

 1. Závěrečná ustanovení

Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Všeobecná ustanovení:

 1. Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli jakožto správci za účelem vyhodnocení Soutěže a rozeslání výher a u výherců za účelem zveřejnění jejich jména, příjmení a adresy na webových stránkách společnosti, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a předání Výhry. Poté budou všechny osobní údaje bezpečným způsobem zlikvidovány. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou po vyhodnocení soutěže bezpečným způsobem zlikvidovány.
 2. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 4. Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel soutěže chrání osobní údaje v souladu s předpisy ČR a EU (GDPR).
 5. Výhry, které není možné předat nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti
  v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. 

7.Tato soutěž není žádným způsobem  sponzorována, podporována či spravována společností Meta Platforms ani s ní spojena a zároveň společnost Meta Platforms nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům

 

 

Jak se rodí čajoví medvídci? Seznamte se s příběhem jejich vzniku!

Čajoví medvídci patří k nejoblíbenějším. Barevní méďové, kteří se v horké vodě rozpustí v lahodný ovocný nápoj, jsou doslova ‚vypiplaní‘ od prvního tahu tužkou v návrhu, až po fázi balení, kdy se připravují na cestu ke svým malým zákazníkům.

Všechno začíná návrhem. Podoba našich čajových méďů byla nejdřív ručně naskicována. Na základě předlohy se pak za pomoci speciální frézky vyfrézoval 3D model ze sádry, se kterým jsme se mazlili tak dlouho, dokud nebyl úplně dokonalý.

Máme dokonalého sádrového méďu! Co s ním dál? S jeho pomocí nyní vytvoříme formy, do nichž se bude vlévat horká ovocno-želatinová směs.

banner_výroba_medvídků_novy_1

4

 6

  

Originální receptura

Také směs na medvídky jsme dlouho a pečlivě ladili do nejlepší a nejchutnější podoby. Vznikla tak originální receptura, jejímž základem jsou ovocné šťávy, rostlinné extrakty a cukr. Ten nám sice někteří ve složení vytýkají, jenže je hlavní pojivovou složkou a zatím se bez něj neobejdeme.

K odlévání medvídků jsou zapotřebí tzv. práškové boxy naplněné hladce vyrovnaným kukuřičným škrobem. Do něj se zatlačí raznice figurek, které po sobě zanechají otisk. Dopravník pak boxy přepraví k další stanici, kde trysky do připravených formiček plní tekutou ovocnou směs.

 banner_výroba_medvídků_novy_4

Dobré ráno, medvídci!

V postýlkách z hebkého kukuřičného škrobu putují čajoví medvídci do sušáren. Tam si dají šlofíka a když se probudí, už to nejsou žádní ‚měkotové‘, ale pořádní medvědi!

Stejně, jako se děti ráno po probuzení musejí umýt, tak i čajoví medvídci se musejí trochu zušlechtit. Dopřejeme jim lázeň z přírodního vosku, který jim dodá pěkný lesk a zajistí, že se v pytlíku neslepí do jedné hroudy. Nakonec naši zkušení ‚medvědáři‘ - kvalitáři zkontrolují, že jsou méďové v pořádku, a vyšlou je do světa.

Tak a teď víte o výrobě čajových medvídků úplně všechno! Snad vám budou  o to víc chutnat, až si z nich budete dělat lahodný čaj třeba k snídani.

banner_výroba_medvídků_novy_3

 

 

Víte, co jsou čajoví medvídci?

Víte, co jsou čajoví medvídci?

Asi každý z nás někdy ochutnal oblíbené barevné medvídky. Někomu láska ke sladké dobrotě zůstala do dnešních dnů. Kdo ale medvídky miluje bezpodmínečně? Děti.
Přirozeně – děti totiž mají od přírody rády sladké. Není se čemu divit, sladká chuť je pozitivním chuťovým signálem. Říká nám, že je něco zralé, výživné, chutné a velmi pravděpodobně prospěšné.

Dnes je celkem běžné konzumaci sladkých dobrot u dětí omezovat. Důvody jsou celkem prosté. Dnešní lahůdky mají sice chuť, která děti přitahuje, ale už neplatí to, že by se jednalo o něco dobrého a neškodného. Ať už je to buchta, pamlsek nebo pití, všude najdeme příklady špatné a zdravé varianty. Pozitivní vztah dětí ke sladkostem lze využít i k něčemu užitečnému – ke zlepšení jejich pitného režimu. Zná to každá maminka – děti občas nechtějí pít, někdy si naopak vyžadují slazené nápoje. Kdo by taky chtěl pít hořký čaj, že? Ideální by bylo vrátit se k přírodě a dětem dávat nápoje přirozeně sladké. Babičky dobře věděly, jaké bylinkové a ovocné čaje dělají dětem dobře. Jenže dnes už není tak snadné připravit lahodný čaj například z čerstvých malin či černého bezu.

Na pomoc přicházejí Čajoví medvídci. Příběh začal už v 70. letech v malebné obci Vizovice, kde paní Zdeňka, dnes majitelka rodinné firmy LIPOO vyrábějící české certifikované produkty pro děti, trávila čas u své babičky. Ta byla zkušená bylinkářka a své znalosti vnučce předávala. Celý její dům voněl sušeným podbělem, hluchavkou, ostružinovým listím, černým bezem, šípkem i ovocem.

O desítky let později díky inspiraci z dětství vznikli rozpustní čajoví medvídci. Vzhled oblíbené pochutiny je dětem důvěrně známý a spojují si jej se sladkou chutí. Obsahuje přitom  10% ovocných šťáv. Čajoví medvídci evokují sladkou pochoutku. S čajovými najdete originální zábavu s přípravou nápoje samotného. Nejlepší na čajových medvídcích je fakt, že se děti mohou hravou formou zapojit do snadné a rychlé přípravy lahodného nápoje. 

Vyzkoušejte čajové medvídky zde. 

 IMG_9726 (2)

mamka Vizovice                                 DSO_0225_1

Beskydské sirupy jedna báseň aneb Vyzoonkni to je na světě

Sirupy bez chemie, takové aby člověk pohledal.

A tak jsme si je nechali vyrobit. Zamířili jsme rovnou do Beskyd, kde vznikají ty nejlepší produkty, ať už je to přírodní kosmetika, likéry, med nebo mléčné výrobky. Kde se vzal název Vyzoonkni to a hlavně z čeho jsou sirupy vyrobené, to se dozvíte na následujících řádcích.

Naši věrní zákazníci už vědí, že čajovým medvídkům a jednorožcům léto nepřeje. V létě se jednoduše roztékají, a tak rok co rok hlásíme termíny, kdy čaje neposíláme. Aby vám LIPOO přes prázdniny nechybělo, rozhodli jsme se pro spoustu novinek, které můžeme posílat celoročně. Jednou z nich jsou (nejen) dětské sirupy Vyzoonkni to.

Příběh sirupů Vyzoonkni to

Kde se tak prazvláštní název vzal? Chtěli jsme, aby název sirupů byl hravý a jasně říkal, jak jsou lahodné. Úplnou náhodou se nám do názvu povedlo skrýt odkaz na náš příběh, který se začal psát v 70. letech ve Vizovicích. Spojením slov Vizovice, vyzunknout (neboli vyžahnout či rychle vypít) a naší značkou LIPOO, vzniklo Vyzoonkni to - beskydské sirupy, které děti vyzunknou dřív než řeknete: „sirup.“

Jedinečné složení, které ocení i ty nejstarostlivější rodiče

Jste rodiče, kteří pečlivě zkoumají každou etiketu? Nedivíme se a jsme v tom s vámi. Také pro naše děti chceme to nejlepší, a proto jsme si na složení sirupů dali záležet. Od začátku jsme měli jasno v tom, že sirupy nesmí obsahovat jakékoliv chemické neřády.

A kolik litrů limči ze sirupů připravíte? Doporučené ředění je 1:12, takže z půllitrového balení je to až 7 litrů - záleží, jak moc sladký nápoj chcete připravit. A aby si na své přišel opravdu každý, máme na e-shopu hned osm příchutí: malina, borůvka, citron s limetkou, lesní jahoda, pomeranč, kiwi, mojito a černý bez se šípkem.

Ještě nekončíme…

Když už jsme byli až po uši ponoření do sirupů, vyrobili jsme také 100% ovocné koncentráty z jablek, hrušek a ananasů. Jsou úplně bez alergenů, na výrobu jsme použili 6 až 10 kilogramů ovoce a jsou skvělé nejen na popíjení. Hodí se také do kuchyně, kdy je neředěné můžete použít do čaje, těsta, krémů, koktejlů atd.

 Poctivé sirupy koupíte zde: https://www.lipoo.cz/sirupy/ 

Tak na zdraví a do dna!

IMG_0766 2a 4 3 6 11

Bylinné čaje pro děti: Kdy a které pomáhají

Bylinné čaje pro děti: Kdy a které pomáhají?

 

Bylinky jsou jedním z největších darů přírody. Jemně a přitom účinně zažehnají spoustu nesnází. A to i u dětí. Poradíme vám, kdy a jaké čaje jim pomohou.

Od kdy bylinné čaje?

Bylinkové čaje se doporučuje dětem podávat od 14 měsíců, jsou ale druhy, které mohou děti pít i dříve. Zpočátku je lepší podávat dětem čaje z bylin s mírnějším působením a spíše po malých dávkách, abychom včas odhalili případnou alergii.

Jaké čaje jsou pro děti vhodné?

Zakoupíte-li bylinný čaj, který je určen přímo dětem a na konkrétní problémy, nemusíte se obávat, že byste něco pokazili. Například v naší nabídce najdete řadu čajů, jejichž složení jsme konzultovali s odborníky.

 • Najdete v ní třeba čaj RAKYTNÍČEK IMUNÍČEK, nejoblíbenější čaji dětí a maminek. Obsahuje rakytníkový plod, který je bohatý na vitamín C, rooibos, citronovou trávu a květ měsíčku. 
 • KAŠLAJÍCÍ JELEN, STONAJÍCÍ ŽABKA s obsahem lipového a bezového květu, kořenem ibišku, hluchavkou a šípkem.
 • Doslova na všechno je pak například VITAMÍNOVÁ BOMBA. Jde o lahodný a jemný čajík se složením: rakytník plod, rybíz list, jablka kostky, borůvka plod, aronie plod.

Spíše léčba než prevence

S čistě bylinnými čaji bychom to u dětí (zvlášť u těch nejmenších) neměli přehánět. Preventivní užívání nemá velký smysl, podávat byste je měli spíše jen při výskytu určité choroby (nachlazení apod.). I v takovém případě však musíte dodržovat doporučené dávkování a nepodávat bylinný čaj déle než po dobu dvou až tří týdnů. Organizmus si totiž na účinné látky při delším užívání zvyká a přestává na ně reagovat.

Čaje pro těhotné a kojící maminky

Jaké čaje by měly pít těhotné a kojící maminky?

 

Ráda čajujete a chcete vědět, jaký čaj si můžete dopřát teď, když čekáte miminko? Nebo hledáte čaj jako prostředek, jak svému drobečkovi dát to nejlepší, ať už je v bříšku, nebo na světě a pije mateřské mléko?

 

Hodně se mluví o tom, že těhulky nesmí pít kofeinové nápoje a že některé bylinky v těhotenství vysloveně škodí. U kojících maminek je pak třeba dát si pozor na čaje obsahující nevhodné látky, které mohou kojeňátko nadýmat nebo mu jinak škodit. Ale kdo se v tom má vyznat, když je nabídka čajů tak široká?

 

Kterým se vyhnout:

Co se kofeinu týče, vyhnout byste se měly zeleným, černým a oolong čajům, které obsahují největší množství kofeinu. Běžné bylinkové čaje pak obsahují tak malé množství této látky, že se jich není třeba obávat.

Proč pít bylinné čaje v těhotenství?

Pití bylinkových čajů je v těhotenství doporučováno, a to proto, že hydratují organismus a díky vysokému obsahu snadno vstřebatelných účinných látek dodávají tělu nastávající maminky to, co nejvíc potřebuje.

K doporučeným čajům pro těhulky patří především kopřivové, zázvorové, mátové, čaje z listů maliníku nebo pampelišky.

Vyzkoušejte čajíky pro maminky zde

  

Čaje přímo pro těhulky a kojící maminky!

Jestli si nechcete lámat hlavu s tím, co je a není pro vás a vaše děťátko vhodné, vyberte si čaj, který je přímo pro vás. Naše čaje mají speciální složení, které jsme konzultovali přímo s odborníky, a obsahují to nejlepší a nejkvalitnější, co nám příroda mohla dát.

BUDOUCÍ MATKY uvítají čaj s kopřivou, mátou, citronovou trávou, listy maliny a dalšími bylinkami, který jejich organizmus zbaví škodlivin, napomůže psychické rovnováze a dobrému spánku. Pro ty, které dávají přednost jemnějším čajům, máme také lahodný čaj TĚHULKA z listů ostružin a maliníku.

Čaj pro KOJÍCÍ MATKY (s jeřabinou, fenyklem, anýzem, kopřivou, kontryhelem a meduňkou) podporuje tvorbu mateřského mléka a pomáhá i miminku – příznivě ovlivňuje jeho trávení, látkovou výměnu a podporuje klidný spánek.

Čaj pro kojící maminkyčaj pro kojící maminky XXLČaj pro budoucí maminkyBudoucí maminky XXL             budouci-matkytehulkakojici-matky

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení